ศาลภาษีอากรกลาง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อำนวยยุติธรรม เลิศล้ำวิชาการ ร่วมงานสามัคคี บริการดีมีน้ำใจ ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี : Provide Justice Enrich Knowledge Commit Unity Friendly Service Accomplish Technologyข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

19

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. นายไพจิตร สวัสดิสาร อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง พร้อมด้วยข้าราชการตุลาการ ข้าราชการศาลยุติธรรมในศาลภาษีอากรกลาง ร่วมงาน ?ตามรอยพระราชา? เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยร่วมพิธีเปิด และฟังการบรรยายธรรม เรื่อง ?ธรรมะของพระราชา? โดยพระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่า สุคะโต อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ พร้อมชมนิทรรศการและสารคดีเกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมสัตตภาคพิจารณ์ และห้องสมุดศาลอุทธรณ์ภาค 7

อ่านข่าว

คู่มือศาลภาษีอากรกลาง

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ