ศาลภาษีอากรกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อำนวยยุติธรรม เลิศล้ำวิชาการ ร่วมงานสามัคคี บริการดีมีน้ำใจ ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี : Provide Justice Enrich Knowledge Commit Unity Friendly Service Accomplish Technology

อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ช่วยทำหน้าที่เป็นประธานคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
เอกสารแนบ