ศาลภาษีอากรกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อำนวยยุติธรรม เลิศล้ำวิชาการ ร่วมงานสามัคคี บริการดีมีน้ำใจ ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี : Provide Justice Enrich Knowledge Commit Unity Friendly Service Accomplish Technology

อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง แสดงความยินดีแด่ประธานศาลฎีกาในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง แสดงความยินดีแด่ประธานศาลฎีกาในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 10.15 น. นายสุทิน นาคพงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ อินทร์พันธุ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง  นางทัดดาว อิทธิวิกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลภาษีอากรกลาง และข้าราชการศาลภาษีอากรกลาง เข้าเยี่ยมคารวะ นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง


เอกสารแนบ