ศาลภาษีอากรกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อำนวยยุติธรรม เลิศล้ำวิชาการ ร่วมงานสามัคคี บริการดีมีน้ำใจ ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี : Provide Justice Enrich Knowledge Commit Unity Friendly Service Accomplish Technology

อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง แสดงความยินดีแด่ประธานศาลอุทธรณ์ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง แสดงความยินดีแด่ประธานศาลอุทธรณ์ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายสุทิน นาคพงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ อินทร์พันธุ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง นางทัดดาว อิทธิวิกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลภาษีอากรกลาง และข้าราชการศาลภาษีอากรกลาง เข้าเยี่ยมคารวะ นายธนฤกษ์ นิติเศรณี ประธานศาลอุทธรณ์ เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และรับนโยบายการทำงาน ในโอกาสนี้ประธานศาลอุทธรณ์ได้กล่าวขอบคุณอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง และคณะฯ ที่ได้แสดงไมตรีจิต พร้อมขอให้ปฏิบัติงานตามนโยบายประธาน ศาลฎีกาโดยเน้นการปฏิบัติงานเพื่อให้ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรมแก่ประชาชน


เอกสารแนบ