ศาลภาษีอากรกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อำนวยยุติธรรม เลิศล้ำวิชาการ ร่วมงานสามัคคี บริการดีมีน้ำใจ ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี : Provide Justice Enrich Knowledge Commit Unity Friendly Service Accomplish Technology

ศาลภาษีอากรกลางเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายบัญชา สหเกียรติมนตรี อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลภาษีอากรกลาง

ศาลภาษีอากรกลางเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายบัญชา สหเกียรติมนตรี อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลภาษีอากรกลาง
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.30 น. นายสุทิน นาคพงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง พร้อมด้วยข้าราชการตุลาการ ข้าราชการศาลยุติธรรม และลูกจ้างในศาลภาษีอากรกลางร่วมพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม นายบัญชา สหเกียรติมนตรี ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาและผู้พิพากษาอาวุโสในศาลภาษีอากรกลาง ณ ศาลาพ่วงจินดา วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร


เอกสารแนบ