ศาลภาษีอากรกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อำนวยยุติธรรม เลิศล้ำวิชาการ ร่วมงานสามัคคี บริการดีมีน้ำใจ ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี : Provide Justice Enrich Knowledge Commit Unity Friendly Service Accomplish Technology

อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร "ผู้พิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์" หัวข้อ "การสั่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราว"
เอกสารแนบ