ศาลภาษีอากรกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อำนวยยุติธรรม เลิศล้ำวิชาการ ร่วมงานสามัคคี บริการดีมีน้ำใจ ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี : Provide Justice Enrich Knowledge Commit Unity Friendly Service Accomplish Technology

คณะผู้พิพากษา ข้าราชการ และลูกจ้างศาลภาษีอากรกลาง เข้าพบเพื่อขอพรอธิบดีผู้พิพากษาฯ รองอธิบดีฯ และผู้พิพากษาอาวุโส เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2561

คณะผู้พิพากษา ข้าราชการ และลูกจ้างศาลภาษีอากรกลาง เข้าพบเพื่อขอพรอธิบดีผู้พิพากษาฯ รองอธิบดีฯ และผู้พิพากษาอาวุโส เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2561


เอกสารแนบ