ศาลภาษีอากรกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อำนวยยุติธรรม เลิศล้ำวิชาการ ร่วมงานสามัคคี บริการดีมีน้ำใจ ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี : Provide Justice Enrich Knowledge Commit Unity Friendly Service Accomplish Technology

Prof. Caslav Pejovic จากมหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบอธิบดีฯ ศาลภาษีอากรกลาง หารือเกี่ยวกับการศึกษากม.ภาษีอากร
เอกสารแนบ