ศาลภาษีอากรกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อำนวยยุติธรรม เลิศล้ำวิชาการ ร่วมงานสามัคคี บริการดีมีน้ำใจ ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี : Provide Justice Enrich Knowledge Commit Unity Friendly Service Accomplish Technology

อธิบดีศาลภาษีอากรกลาง นำคณะเข้าพบเพื่อขอพรประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ รองประธานศาลฎีกา ประธานแผนกคดีภาษีอากรฯ และเลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2559
เอกสารแนบ