ศาลภาษีอากรกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อำนวยยุติธรรม เลิศล้ำวิชาการ ร่วมงานสามัคคี บริการดีมีน้ำใจ ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี : Provide Justice Enrich Knowledge Commit Unity Friendly Service Accomplish Technology

ศาลภาษีอากรกลาง จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฯ หัวข้อ "งานศูนย์นัดความและติดตามพยายาม ศูนย์นัดความด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานหน้าบัลลังก์และบันทึกคำพยาน"
เอกสารแนบ