ศาลภาษีอากรกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อำนวยยุติธรรม เลิศล้ำวิชาการ ร่วมงานสามัคคี บริการดีมีน้ำใจ ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี : Provide Justice Enrich Knowledge Commit Unity Friendly Service Accomplish Technology

อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร "สืบสวนและไต่สวนสำหรับผู้บริหารรุ่นที่1"
เอกสารแนบ