ศาลภาษีอากรกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อำนวยยุติธรรม เลิศล้ำวิชาการ ร่วมงานสามัคคี บริการดีมีน้ำใจ ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี : Provide Justice Enrich Knowledge Commit Unity Friendly Service Accomplish Technology

ผู้แทนจากสถาบันกฎหมายแห่งชาติ ประเทศภูฏาน เข้าพบอธิบดีฯ ศาลภาษีอากรกลาง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร และระบบศาลยุติธรรม
เอกสารแนบ